Tutaj jesteœ: Strona glowna » Edukacja » Kwalifikacyjne kursy zawodowe


tl tr
lside Menu

Rolnik
Florysta
Technik usług pocztowych i finansowych
rside
bl br


tl tr
lside

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

 

Co to są Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)?

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe  to szansa dla osób chcących zdobyć zupełnie nowy zawód, bądź osiągnąć tylko wybrane umiejętności.

To elastyczna i przyjazna forma kształcenia, gdzie na zajęcia przychodzi się głównie po to, aby zdobywać praktyczne umiejętności, bo teorię można w dużej mierze opanować siedząc w domu, w dogodnym dla siebie czasie! Ta nowoczesna forma kształcenia daje możliwość zdobycia kilku zawodów w łatwiejszy i bardziej przystępny sposób.

Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe (ukończone 18 lat) mogą uzyskać 252 kwalifikacje wyodrębnione w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, bez względu na dotychczasowe wykształcenie. (Rozporządzenie MEN z dn. 23 grudnia 2011).

Kierunki w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzone są według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową MEN.

 

Zdobądź atrakcyjne kwalifikacje zawodowe  w nowym systemie kształcenia w obszarach:

  • administracyjno-usługowym
  • budowlanym
  • elektryczno-elektronicznym
  • rolniczo-leśnym
  • turystyczno-gastronomicznym
  • medyczno-społecznym

 

Kto może uczestniczyć w KKZ?

Każda dorosła osoba, która ukończyła 18 lat. Nie ma górnej granicy wieku!

Wykształcenie średnie nie jest wymagane.

 

Jakie dokumenty otrzymuje się po zakończeniu nauki?

Po zakończeniu nauki otrzymuje się świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje państwowe świadectwo potwierdzające tą kwalifikację.

 

Tytuł zawodowy TECHNIKA

Osoby które dodatkowo posiadają wykształcenie średnie ( lub zdobędą je w trakcie nauki na kursie) i pozytywnie zaliczą wszystkie egzaminy kwalifikacyjne z  danego zawodu ( zdobędą wszystkie kwalifikacje z zakresu danego zawodu) otrzymają państwowy dyplom z tytułem zawodowym TECHNIKA.

rside
bl br


Dige Polska. Strony Internetowe Szczecin